İslam'ın şartlarından biri olan zekat; Müslümanların malları ile yaptığı bir ibadettir. Zekat, artma, temizleme, belirli bir malın, dinin fakirlere verilmesini gerekli gördüğü miktarına denir. Zekat ibadeti Allah'ın emridir, yani zekat ibadetini yapmak farzdır. 

2021 Zekat Ne Kadar Verilir? Zekat Nedir?

Zekat zamanı gelince geciktirilmeden yerine getirilmesi gerekir. Toplumumuzda genel olarak Ramazan Ayına dek getirilerek verilmektedir. Aslında verilmesi gereken zaman, nisap miktarı kadar (80.18gr altın) malımız olduktan sonra üzerinden kameri 1 yıl geçmesi gerekmektedir.

Nisap miktarı kadar malımız olduğu zaman, bu malın üzerinden 1 yıl geçtiğinde zekat vermek gerekmektedir. Ancak bu malın üzerinden 1 yıl geçmez ise zekat verilmez. 

Bu konuda Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır:

"Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır." (Zariyat Suresi 19. Ayet)

"Ta ki bu mal, içinizden zengin olanlar arasında elden ele dolaşan bir servet haline gelmesin." (Haşr Suresi 7. Ayet)

"Ya Muhammet! Servet sahiplerinin mallarından zekat al! Zekât onların mallarını temizler, vicdanlarını arıtır." (Tevbe Suresi 103. Ayet)

"Siz Allah için ne verirseniz, Allah onun yerine size daha iyisini verir." (Sebe Suresi 39. Ayet)

Dinimiz, insanlığın huzur ve refahına büyük önem vermiştir. Bunu toplumda gerçekleştirebilmek için birtakım esaslar koymuştur. işte zekat ibadeti ile zenginlerin mallarının ve paralarının, her yıl usule uygun şekilde fakirlere vermelerini emretmiştir. 

Dinimiz İslam toplumun dert ve sıkıntılarını azaltmak, ihtiyaçları karşılamak üzere zekat ibadetiyle sosyal yardımlaşma sistemini kurmuştur.

Nisap Miktarları Ne Kadardır?

  • Altın: 80.18gr 

  • Gümüş: 561gr

  • Para: Altın veya Gümüş nisabı tutarında

  • Ticaret Malı: Altın veya Gümüş nisabı tutarında

Zekat hesaplama 81.18 gram o günkü şartlarda altının gram değeri ile çarpılarak bulunur. Çıkan miktarın kırkta birini (%2.5)zekat olarak verilir.

Yorum Yap

Daha yeni Daha eski