Kur-an'ı Kerim'de tevbe suresinin 60. ayetinde;

"Zekatlar ancak fakirlerin, miskinlerin (zekat tahsilat ve dağıtımında çalışan) memurların, (kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen) Müellefet-i kulub'ün (hurriyetini satın alamaya çalışan) kölelerin, borçluların, Allah yolunda cihat edenlerin ve yolcuların haklarıdır. Bu Allah tarafından farz kılınmıştır. Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir."

Bu ayet kısaca zekat verilen 8 sınıftan bahsediyor;

1- Fakirler: İhtiyacını karşılamak üzere kendisine yetecek malı ve kazancı olmayan kişiler. Kendisin yardım edecek kimsesi olmayanlar. 1. Derecede muhtaç kimseler

2- Miskinler: Bir miktar geliri olmasına rağmen ihtiyaç sahibi olan, kalacak yeri-yurdu olmayan, geçim sıkıntısı çeken 2. Derecede muhtaç kimseler

3- Zekat İşlerinde Çalışanlar: Zekat memurları

4- Müellefet-i kulub: Bunların bir kısmı imanı zayıf olan Müslümanlardır. Bir de kalplerini İslam'a ısındırmak, Müslümanlarla samimi olmalarını sağlamak için zekat verilen kimseler.

5- Köleler: Kölelikten kurtulmak için, efendisi ile sözleşme yapan kimseler.

6- Borçlular: Bunlar kendi nefsi için borçlanan kimseler değillerdir. Toplumun menfaati için bir iş yapmaktan borçlanmış cemiyete faydalı insanlar. "Şahsı için borçlanmış kimseye zekat verilmez."

7- Allah Yolunda Cihat Edenler: Gönüllü olarak Allah yolunda savaşan mücahitler.

8- Yolcular: Özel zevkleri veya menfaatleri için yola çıkmış kişiler değillerdir. İslami anlamda faydalı bir iş yapmak için yola çıkıp yolda muhtaç duruma düşen kimselerdir. Örnek olarak cihat, hac, ilim talebi için sefere çıkmak gibi.

Zekat Vermenin Şartı Nelerdir?


1- Niyet:
Efendimiz "Ameller niyetler göredir" hadis-i şerifine göre zekatta niyet şarttır.

2- Temlik: Yani bir fakir kimsenin eline teslim edilmesi verilmesidir.


Önemli Notlar

Zekat ve Sadakalar camii, kuran kursu, yol, çeşme, köprü yaptırmak, kefen almak, cami yaptırmak, çeşme yaptırmak gibi umumi hizmetlerde kullanılmaz. 

Zekat ve Sadakalarımızı niyet edip vereceğimiz zaman karşımızdaki fakire al bu benim zekatım, fitrem denilmesi hoş değildir, gerekte yoktur. 

Dinimiz İslam yardımlaşmada karşımızdaki kimsenin rencide olmasına izin vermez. Efendimiz sağ elinin verdiğini sol elim görmemesini usulen tavsiye etmiştir.

2021 Zekatın Ödenme Vakti!

Nisap miktarının tamam olması üzerinden bir yıllık zamanın geçmesi ve ödeme imkanının olması. Bu şartlar olduğu taktirde zekat verilmelidir. Zekatın geciktirilmesi caiz değildir. Daha ayrıntılı bilgi için tıklayın!

Yorum Yap

Daha yeni Daha eski