Değerlerimiz, yani en güzel davranış şekilleri, hayat amaçları hakkında inançlarımız ve davranışlarımıza şekil veren yön gösteren ölçüler. Ahlaki tutum ve eylemlerimiz diye tanımlayabiliriz. 

Değerlerimiz, yani en güzel davranış şekilleri, hayat amaçları hakkında inançlarımız ve davranışlarımıza şekil veren yön gösteren ölçüler. Ahlaki tutum ve eylemlerimiz diye tanımlayabiliriz.

Hayatın sıkıntılı ve çıkmaz yollarında ilerlerken, kararsız kaldığımız veya kaybettiğimiz yolumuzu, değerler bize gösterir. Zaman içinde karşılaştığımız olayları anlamlandırır ve biz bir ölçü verir.

Hayatımızda toplumsal yaşantı içerisinde insani değerler ve evrensel değerler diyebileceğimiz, herkesin kabul edebileceği değerler vardır. Evrensel değerler, aklı yerinde olan her insanın kabul ettiği bütün değerler olarak sıralanır. Bunlar doğruluk, insan sevgisi, üretken olma, adalet, merhamet, sevgi, şefkat, zulme karşı durma gibi değerlerdir. Dinimiz İslamda bu değerler üzerinde durmaktadır.

Değerler eğitimde, efendimizin örnekliği durumunda rol model olan efendimiz, çocukların eğitimde, doğuştan getirdiği iyi tarafı ortaya çıkarmak, kişiliğini her yönüyle geliştirmesini sağlamak, kişiyi, bireyi veya çocuğu, toplumu güzel ahlakı inşa ederken, kötü ahlaktan korumak, iyilerle donatmak ve topluma insanlığa faydalı olabilme değerlerini kişide bulundurmak olarak tarif edilebilir.

İslam dini, başta ebeveyninler olmak üzere toplumun her kesimine çocukları ilahi iradeye uygun yetiştirme, yönlendirme ve eğitme sorumluluğu vermektedir. Peygamber Efendimizin, çocukların güzel davranışlarını takdir ettiğini, korku ve abartılı ifadelerden sakındığını, çocukların kabul görmüş bir rol model olduğunu, çocuklarla çocuk olduğunu görebilmekteyiz.

Peygamber efendimizin; çocuklara değerlerimizi, onlara öncelikle sağlıklı bir iletişim kurarak bu iletişim üzerine değerleri aktardığını ve çocuklarla şakalaştığını biliyoruz.

Değerlerimiz, yani en güzel davranış şekilleri, hayat amaçları hakkında inançlarımız ve davranışlarımıza şekil veren yön gösteren ölçüler. Ahlaki tutum ve eylemlerimiz diye tanımlayabiliriz.

Bu hususta Allah (c.c) değerlerin taşıyıcısı ve öğreticisi konumunda olan herkese yumuşak huylu ve tatlı sözlü olmayı emretmekte, kötü bir muamele ve çirkin bir davranış karşısında bile "Sen kötülüğü en güzel bir tutumla sav." (Mü'minün 23/96) emrine uygun bir şekilde hareket etmeyi tavsiye etmektedir.

Efendimizin, gençlere değerler eğitimi inşasında çocuklara ikramda bulunduğunu, onlarla konuşma ve selamlaşma, onlara topluluk içinde söz hakkı tanınması, aralarında adaletli davranmayı tavsiye etmesi, yerine göre bir çocuğu yetişkin bir insan gibi değer vererek karşısına alması, asla çocukların kusurlarını toplum içerisinde hatırlatmaması, onun en güzel değerler eğitimini çocuklara aşılamasının örneğidir.

Peygamber efendimiz adalet duygusunun merhameti, şefkati, paylaşmayı, cömertliği, saygıyı en güzel şekilde çocuklarla birlikte olurken işlemiş, onlara aşılamıştır. 

Değerlerin toplumda, insanlar arasında birbirine aktarımında onur kırıcı bir üsluptan kaçınmak, sabırlı, anlayışlı davranmak gerekliliktir. Bu hususta Yüce Rabbimiz değerlerin taşıyıcısı ve öğreticisi olan kimselere yani bizlere yumuşak huylu ve tatlı sözlü olmayı emretmektir.

Değerler eğitiminde, kişinin ben kimim? Niçin yaratıldım? Nereye gideceğim? Düşüncesinin bir amaç doğrultusunda, inancı üzere yaşayarak değerlere sahip olmak, yaşarken huzur bulmaktır. Bu taraflarını ön plana çıkararak, olumlu yönü ile aktif bir insan haline getirerek, topluma, insanlara, başarıyı, mutluluğu inşa edebilecek bir şahsiyeti elde edebilmektir. Bu vesileyle çocuklarımıza değereler eğitiminde, kişilik gelişimde, rol model olarak Peygamber efendimizi en güzel şekilde tanıtmak vazifemizdir. 

Değerlerimiz, yani en güzel davranış şekilleri, hayat amaçları hakkında inançlarımız ve davranışlarımıza şekil veren yön gösteren ölçüler. Ahlaki tutum ve eylemlerimiz diye tanımlayabiliriz.

İnsanların bu değerlere sahip olması, bu değerleri yaşarken muhafaza etmesi kişinin ahlakında güvenilirliğinde davranışlarında cömertliğinde saygı ve hürmet göstermesinde büyük rol oynar. Rol model bizim için önce Allah Resulüdür. Bu hususta; "kişi kardeşinin dini üzerinedir."

Öyleyse sizden her biriniz kiminle arkadaşlık kurduğuna baksın derken de çevremizden etkilendiğimizi, çevremizdeki insanların değerlerle kuşandığı zaman bizimde o değerlerle kuşanacağımızı dikkate almamız gerektiğini hatırlatmaktadır. 

İnsanların bir yaşam amacının olması ve ideallere sahip olması çok önemlidir. Modern hayatta bir çok şeyde amaçtan önce zevk ve sefa içerisinde yaşayanların değerlerini ihmal ettiklerini ve yaratılış gayesini unutarak, bu alemde de huzursuz, mutsuz, sevgisiz, mahrumiyet içerisinde yaşadıklarını görmekteyiz.

 Onun için Efendimizin asırlar öncesinden işaret ettiği kutlu, mutlu, huzurlu bir hayat örneğini ancak manevi değerlerimizle evrensel değerlerimizle başarabileceğimizi Efendimizde görmekteyiz. 

Bunu çocuklarımızda eğitimde rol model olarak insanın olumlu taraflarını dikkate alarak. Bunun üzerine saygıyı, sevgiyi, paylaşmayı, cömertliği, merhameti, adaleti, anlayışı, kibarlığı, değer vermeyi, değer katmayı öğreterek ancak muhafaza ederiz. 

Ne mutlu hayatımıza Allah ve Resulünün bize emanet ettiği evrensel değerleri dikkate alarak yaşayanlara.

Değerlerimiz, yani en güzel davranış şekilleri, hayat amaçları hakkında inançlarımız ve davranışlarımıza şekil veren yön gösteren ölçüler. Ahlaki tutum ve eylemlerimiz diye tanımlayabiliriz.


Yorum Yap

Daha yeni Daha eski